Is fotografie kunst?

Als ik naar het werk van Lut Moerenhout kijk, zeg ik volmondig ja.

Moerenhout doet meer dan het louter registreren van werkelijkheid, zij creëert haar eigen realiteit. Zij máákt beelden. Ze interpreteert, voegt toe en ontwikkelt zo een eigenzinnige beeldtaal die het "mooie plaatje" an sich, overstijgt. 

Moerenhout bedient zich van het medium fotografie zoals een schilder van verf en penseel.

Dat leidt tot beelden die niet esthetiserend zijn maar ons integendeel vaak confronteren.Confronteren met eenzaamheid, ontreddering maar ook met schoonheid en details die de doorsnee-toeschouwer uit het oog dreigt te verliezen.

Moerenhout merkt op, legt vast en gaat dan aan de slag. Architectuur-en landschapslijnen worden plots de contouren van een kooi of net een uitdagende horizon. Telkens staat de mens, ietwat vervreemd en vragend in het beeld.

En dat is dan ook noodgedwongen het standpunt van de toeschouwer bij het kijken naar de kunst van Moerenhout.

Mon Coppens

22.04.2017